Professionella samarbetspartners

Inom vårt Entreprenadsområde är BegBygg en pålitlig totalentreprenör för alla typer av ROT-projekt.

Vi har etablerade ramavtal med flera betydande fastighetsägare och förvaltare, inklusive företag som Scania, Riksbyggen Stockholm och Telge koncernen.

Årligen hanterar vi även en rad omfattande projekt för vatten- och brandskador, i samarbete med IF försäkringar, där vi har förtroendet som huvudentreprenör. Dessutom utför vi regelbundet uppdrag för mindre och medelstora fastighetsägare.

Vår verksamhet sträcker sig över hela Storstockholm och Södermanland, och vi driver våra projekt i nära samarbete med ett omfattande nätverk bestående av över 30 partners inom bygg, installation, plåt, glas och anläggning.

BegBygg är stolta medlemmar i Byggföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation som förenar cirka 4 000 ansedda bygg-, anläggnings- och specialföretag. Våra medlemmar representerar en bred mångfald av företagsstorlekar och är verksamma över hela landet.

Byggföretagens medlemsföretag är kända som de ansvarsfulla byggarna som sätter högsta prioritet på säkerhet och följer kollektivavtal, samt respekterar gällande lagar och regler. Vi delar en vision om en byggbransch med nolltolerans mot fusk och kriminalitet.

Tillsammans arbetar vi för att bygga Sverige på en grund av integritet och kvalitet.

BegBygg är ochså stolta medlemmar i Stockholms Byggmästareförening, en organisation som representerar närmare 850 medlemmar och arbetar aktivt för att främja och stärka bygg- och anläggningsbranschen. Genom en bred dialog med politiker, kommuner, myndigheter och beställare i regionen, bidrar vi till att förbättra förutsättningarna för byggsektorn. Dom samverkar även med Byggföretagen, den nationella bransch- och arbetsgivarorganisationen, för att driva branschfrågor på nationell nivå.